تێستی ئێکۆی دڵ یان ئێکۆکاردیۆگرافی

تێستی ئێکۆی دڵ یان ئێکۆکاردیۆگرافی

/
‪وەرگرتن لە شەپۆلەکانی دەنگ، ساختومانی ناوخۆی دڵ وەک وێنە نیشان دەدرێ و ل…
ئێکۆکاردیۆگرافی (ئێکۆی دڵ)

ئێکۆکاردیۆگرافی (ئێکۆی دڵ)

/
ئێکۆکار دیۆگرافی چییە؟ لە ئێکۆکاردێوگرافی دا لە شەپۆلەکانی دەنگی خاوەنی فرێکان…
نەخۆشی لووپووس

نەخۆشی لووپووس

/
نەخۆشی لوپووس تێکچۆنێکی خۆپارێزی یە کە لەودا دوو جۆر ئانتی بادی ئۆتوو ئ…